Your Love.

May tama bang paraan ng pagmamahal? Maraming uri at klase ng pagmamahal. If my opinion matter then my answer is walang tamang pagmamahal. Kahit anong pagmamahal ang alam mo, as long as you love, tama because love never fails. When you love, everything is blinded by the love you feel, you choose to see the … Continue reading Your Love.

‘Di na Normal ‘yan.

It was back in August 2018 when I officially found out that my son has ASD or Autism Spectrum Disorder, he was 3. I am working as overseas worker in middle east, a single parent and family provider. When I heard the diagnosis of my son's Pedia Doctor, I knew I need to do something. … Continue reading ‘Di na Normal ‘yan.

Ikaw ang Akin.

Isa. Dalawa. Tatlo. Simpleng salita. Simpleng pagbibilang. Tila walang kahulugan. Walang ibig sabihin, mga titik lamang sa letra. Nagsimula ang mga hindi inaasahan. Mga pumipiglas na damdamin. Mga nararamdamang pinipigil. Mga salitang nais maging malaya. Mga ritmikong nais lapatan ng himig. Mga damdaming kinukubli. Lahat ay itinago sa lilim ng pagmamahal. Sa mundong mapanghusga, ikaw … Continue reading Ikaw ang Akin.